sl-SIen-USde-DE

Storitve


Naši izdelki so načrti in tehnična dokumentacija za stroje in opremo v metalurgiji in splošni strojegradnji, in sicer na podlagi tehnologije naročnika. Z našimi partnerji lahko izvedemo tudi celoten inženiring od snovanja do poizkusnega zagona.

Izdelujemo študije
po naročilu naročnika. Poskrbimo za nostrifikacijo načrtov. Načrte 2D izdelujemo izdelamo z ACAD, za 3D modeliranje uporabljamo  Solid Edge ali Inventor. Trdnostne , statične in temperaturne preračune izdelujemo z programom ANSYS 12.
Primeri FEM izračunov z uporabo orodja Ansys >

Načrtujemo

  • valjarska ogrodja za pločevino in profile, 
  • navijalce in odvijalce vroče pločevine, 
  • žage za razrez profilov večjih dimenzij, 
  • hladilnike profilov
  • adjustažo (razrez in pakiranje) profilov in pločevine, 
  • linije in sestavne sklope linij za vzdolžni in prečni razrez pločevine (škarje, predravnalci, odvijalci, transportne valjčnice in mize, stranski obrez), posamezne sestavne dele naprav za kontinuirano vlivanje (segmenti, kokila, oscilator, manipulator, glavno ogrodje pod segmenti, razvodi medijev po teh strojih), 
  • štekel peči
  • oskrbo posameznih naprav in postrojenj z mediji (hidravlika, hladilna voda, zrak, mazanje).

Naši projekti: Mittal

Mittal_0012
Mittal_0048
Mittal_0009
Mittal_0026
Copyright © 2023 TBJ / Matičk webdesigning
Greytness by Adammer™