Storitve

V podjetju Tehnični biro Jesenice izdelujemo načrte in tehnično dokumentacijo za stroje in opremo v metalurgiji in splošni strojegradnji na podlagi tehnologije naročnika. V sodelovanju s partnerji izvajamo tudi celoten inženiring od snovanja do poizkusnega zagona.

Izdelujemo študije po zahtevah naročnika. Poskrbimo za nostrifikacijo načrtov. Načrte 2D izdelamo z AutoCAD, za 3D modeliranje uporabljamo Solid Edge, Inventor ali Creo. Za 3d izdelavo cevnih razvodov uporabljamo program SMAP. Trdnostne, statične in temperaturne preračune izdelamo s programom ANSYS. Za preračun strojnih elementov in še posebej zobnikov uporabljamo program KISSsoft.

Načrtujemo

  • valjarska ogrodja za pločevino in profile, 
  • navijalce in odvijalce pločevine, 
  • žage za razrez profilov večjih dimenzij, 
  • hladilne proge za profile in pločevino, 
  • razrez in pakiranje profilov in pločevine, 
  • linije in sestavne sklope linij za vzdolžni in prečni razrez pločevine (škarje, predravnalci, odvijalci, transportne valjčnice in mize, stranski obrez), sestavne dele naprav za kontinuirano vlivanje (segmenti, kokila, oscilator, manipulator, glavno ogrodje pod segmenti ter razvodi medijev po teh strojih), 
  • peči v procesu valjanja pločevine, 
  • oskrbo posameznih naprav in postrojenj z mediji (hidravlika, hladilna voda, zrak, mazanje), in drugo.